Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
+48 32 218 81 81
+48 32 218 82 55

ul. Katowicka 141

43-211 Piasek

Nadleśniczy
Marian Pigan
+48 32 218 81 81
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Ryś
+48 32 218 81 81 wewn.*311
Główny Księgowy
Krzysztof Michalski
+48 32 218 81 81 wewn. *611, kom. 519-595-396

Dział Gospodarki Leśnej

Lech Dąbrowski
specjalista SL ds.użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *333, kom. 601-452-275
Elżbieta Wójtowicz
Kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *332, kom. 539-987-171
Jadwiga Długajczyk
specjalista SL ds. ochrony p.pożarowej; ochrona lasu, łowiectwo
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *331, kom. 606-431-275
Agnieszka Kropka
specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *336, kom. 882-606-499
Malwina Żółkiewska
specjalista SL ds. stanu posiadania i szkód górniczych
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *338, kom. 660-638-846
Klaudiusz Siry
Instruktor techniczny
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *339
Anna Tarkowska
specjalista ds. edukacji leśnej i promocji nadleśnictwa
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *332, kom. 660 789 564

Dział Finansowo - Księgowy

Małgorzata Piwoń
specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *614
Elżbieta Bernert
kasjer
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *600
Karolina Białoń
specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *616
Ewelina Błąkała
Starsza księgowa
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *612
Anna Przybyła
Starsza księgowa
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *615

Dział Administracji

Beata Albertusiak
sekretarz
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *671, kom. 606-476-716
Dorota Konieczny
sekretarka
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *100
Alicja Kłakus
specjalista ds. adm.
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *673
Karolina Szromek
starszy referent ds. adm.
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *672

Inżynierowie Nadzoru

Dorota Seifert
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *211, kom. 602-327-869
Piotr Chrzęszczyk
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *212, kom. 601-161-940

stanowisko ds. pracowniczych

Urszula Piekarczyk
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *131

Straż Leśna

Henryk Kozak
komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *221, kom. 726-686-296
Waldemar Partyka
starszy Strażnik Leśny
Tel.: +48 32 218 81 81 wewn. *222

Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej

ul. Żubrów 151
43-215 Jankowice
Tel.: 32 2115406, tel. kom. (+48) 539-987-171 lub biuro nadleśnictwa

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Jerzy Kasprzyk
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: kom. (+48) 606-887-813