Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

Nadleśnictwo Kobiór prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodach łowieckich nr 145 i nr 146, wyłączonych z dzierżawy i tworzących Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Kobiórze realizując Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego K II „LASY PSZCZYŃSKIE”.

Obwód łowiecki nr 145 – pow. 6082 ha, w tym pow. gruntów leśnych 4435 ha
Obwód łowiecki nr 146 – pow. 6487ha, w tym pow. gruntów leśnych 5612 ha
leśniczy łowiecki – Jerzy Kasprzyk tel. 606-887-813

Gospodarka łowiecka na reszcie terenu prowadzona jest w oparciu o umowy dzierżawy z poszczególnymi kołami łowieckimi:
- obwód łow.nr 139 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Bażant" Łaziska Górne
- obwód łow.nr 144 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Przepiórka" Bojszowy
- obwód łow.nr 147 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Hubertus" Orzesze
- obwód łow.nr 148 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Leśnik" Kobiór
- obwód łow.nr 157 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Leśnik" Kobiór
- obwód łow.nr 154 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Bażant" Miedźna
- obwód łow.nr 155 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Żubr" Pszczyna
- obwód łow.nr 156 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Cyranka" Pszczyna
- obwód łow.nr 170 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Remiza" Pawłowice

EPI - Ewidencja Polowań Indywidualnych
Program jest dostępny pod adresem:
www.epi24.pl/ohzkobior

dla urządzeń mobilnych:    
www.epi24.pl/ohzkobior/mobile

 

 

ZGŁOSZENIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ DZIKI, ŁOSIE, JELENIE, DANIELE I SARNY W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

 

Nadleśnictwo Kobiór informuje, iż od dnia 01.04.2018r. wniosek o szacowanie szkód, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody ( art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw Dz.U. z 2018r. poz. 651).


Wytyczne odnośnie zasad bioasekuracji

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Wytyczne obowiązują od dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Wytyczne do pobrania poniżej:

Materiały do pobrania