Aktualności

Sprzedaż choinek odbywać się będzie w dniach 12-22 grudnia 2017r. od poniedziałku do piątku, a w leśnictwach Gostyń, Czarków i Żwaków również w sobotę 16 grudnia.

Wydarzenia

W dniu 4 grudnia 2017 roku 3 żubry – jedno, dwu i trzyletnia krowa z hodowli w rezerwacie Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór wyjechały do Hiszpanii.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Kobiór zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych krajowych i cudzoziemców.