Aktualności

W dniu 01.02.2018 roku na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach odbyło się spotkanie poświęcone tematyce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wydarzenia

W dniu 4 grudnia 2017 roku 3 żubry – jedno, dwu i trzyletnia krowa z hodowli w rezerwacie Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór wyjechały do Hiszpanii.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Kobiór zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych krajowych i cudzoziemców.