Aktualności

Co dzień przez Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej przewija się około 100 osób przyjeżdżających z okolicy, różnych regionów Polski a także innych krajów Europy.

Wydarzenia

W roku 2015 przypada 150 rocznica sprowadzenia żubrów do lasów pszczyńskich.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Kobiór zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych krajowych i cudzoziemców.