Asset Publisher Asset Publisher

łowiectwo

Nadleśnictwo Kobiór prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodach łowieckich nr 145 i nr 146, wyłączonych z dzierżawy i tworzących Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Kobiórze realizując Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego K II „LASY PSZCZYŃSKIE”.

Obwód łowiecki nr 145 – pow. 6082 ha, w tym pow. gruntów leśnych 4435 ha
Obwód łowiecki nr 146 – pow. 6487ha, w tym pow. gruntów leśnych 5612 ha
leśniczy łowiecki – Adam Kremiec tel. +48 604 236 057

Gospodarka łowiecka na reszcie terenu prowadzona jest w oparciu o umowy dzierżawy z poszczególnymi kołami łowieckimi:
- obwód łow.nr 139 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Bażant" Łaziska Górne
- obwód łow.nr 144 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Przepiórka" Bojszowy
- obwód łow.nr 147 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Hubertus" Orzesze
- obwód łow.nr 148 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Leśnik" Kobiór
- obwód łow.nr 157 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Leśnik" Kobiór
- obwód łow.nr 154 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Bażant" Miedźna
- obwód łow.nr 155 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Żubr" Pszczyna
- obwód łow.nr 156 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Cyranka" Pszczyna
- obwód łow.nr 170 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Remiza" Pawłowice

 

ZGŁOSZENIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ DZIKI, ŁOSIE, JELENIE, DANIELE I SARNY W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

 

Nadleśnictwo Kobiór zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 8 marca 2010r w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych  informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych z terenu obejmującego obwody łowieckie nr 145 i 146 (Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Kobiór) jest sekretarka Nadleśnictwa Kobiór.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej.

Adres pod który należy dostarczyć pisemne zgłoszenie szkody:
Nadleśnictwo Kobiór
43-211 Piasek
ul. Katowicka 141