Aktualności

Drogi leśne stanowią drogi zakładowe, przeznaczone dla celów prowadzenia gospodarki leśnej. Nie są dostępne dla ruchu publicznego. Wjazd pojazdami silnikowymi na takie drogi jest zabroniony.

Wydarzenia

W roku 2015 przypada 150 rocznica sprowadzenia żubrów do lasów pszczyńskich.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Kobiór zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych krajowych i cudzoziemców.