Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada aktualny certyfikat PEFC.


CERTYFIKAT FSC

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Więcej informacji o certyfikacie FSC i prowadzonym monitoringu stanu lasu na stronie RDLP Katowice - Kliknij tutaj. Informacja o monitoringu stanu lasu w RDLP Katowice w latach 2015, 2016, 2017.